Wat vinden we belangrijk?

We geloven in positieve krachten van iedereen

Het is niet omdat het soms grondig fout loopt of gelopen is, dat er geen verandering mogelijk is. Ouders en kinderen moeten elk hun verantwoordelijkheid opnemen om naar een positief perspectief te streven en het is aan ons om hen daarin bij te staan. Wij geloven erin dat het mogelijk is.

De herstelgedachte staat voorop

Als jongeren iets fout doen, bestaat ons antwoord steeds uit drie luiken:

- begrenzing (berisping of straf)
- herstel (hoe kan de situatie weer min of meer recht getrokken worden)
- preventie (hoe kan je de fout in de toekomst vermijden)

Conflicten moeten op een goede manier aangepakt worden zodat er zo weinig mogelijk definitieve breuken ontstaan. 

Jongeren zien we steeds in verbondenheid

Een mens is een sociaal wezen dat verbonden is met zijn familie, zijn kerngezin, zijn buurt, zijn school of werk, zijn vriendenkring, een levensovertuiging, een persoonlijke geschiedenis, maar ook aan materie (een huis, een voorwerp, ...)
Het behoud van een postieve verbinding is een belangrijk streven omdat ze betekenis aan ons leven geeft. Daarnaast verwachten we ook respect voor wat een ander verbindt.

Hulpverlening moet binnen een realistisch kader plaatsvinden

Als organisatie balanceren we op het evenwicht tussen begrijpen en begrenzen. Onze hulpverlening is ook geen fundamentele keuze tussen beiden maar een combinatie. Kinderen en jongeren hebben binnen hun ontwikkeling het recht om te groeien en om fouten te maken: we blijven het kind-achter-het-gedrag zien. Moeilijk of onaanvaardbaar gedrag kan een belangrijke betekenis hebben maar het betekent daarom niet dat het moet getolereerd worden.
Gezinnen blijven eigenaar van hun problemen en de regisseur van hun eigen leven. Wij kunnen ons enkel engageren om met hen op weg te gaan, bij voorkeur zo kort mogelijk.