De officiële erkenningen van Bethanie

Bethanie is erkend door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Dit betekent dat we aan heel wat kwaliteitseisen moeten voldoen die beschreven zijn in een kwaliteitshandboek.

Onze concrete werking staat omschreven in deze website.

Binnen het vakjargon gelden volgende erkenningen die betrekking hebben op 31 minderjarigen en hun gezin:
  • 10 verblijfsmodules 1-bis voor meisjes van 13 - 18 jaar
  • 10 modules dagbegeleiding jongens/meisjes vanaf 12 jaar
  • 2 modules contextbegeleiding basisintensiteit
  • 15 modules breedsporige contextbegeleiding
  • 5 modules contextbegeleiding hoge intensiteit
  • 2 modules contextbegeleiding hoge intensiteit als mobiele uitstroom uit een gemeenschapsinstelling
  • 4 modules delictgerichte contextbegeleiding hoge intensiteit
  • 3 modules contextbegeleiding gericht op autonoom wonen
  • 1 ondersteunende module
  • 1 module kortdurend crisisverblijf

Een 1-biserkenning houdt in dat de organisatie tot opname verplicht is indien ze niet volzet is én als er een diagnose gebeurd is in een oriëntatiecentrum waaruit blijkt dat plaatsing wenselijk is. 
Daarnaast zijn we erkend als CANO-voorziening (zie: "wat is een cano-voorziening").