De officiële erkenningen van Bethanie

Bethanie is erkend door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Dit betekent dat we aan heel wat kwaliteitseisen moeten voldoen die beschreven zijn in een kwaliteitshandboek.

De erkenningen gelden telkens voor vijf jaar en aan elke hererkenning gaat een inspectie vooraf.

Onze concrete werking staat omschreven in deze website.

Binnen het vakjargon gelden volgende erkenningen die betrekking hebben op 25 minderjarigen en hun gezin:
  • 10 verblijfsmodules 1-bis voor meisjes van 13 - 18 jaar
  • 10 modules dagbegeleiding jongens/meisjes vanaf 12 jaar
  • 26 modules contextbegeleiding  jongens/meisjes 12 - 18 jaar
  • 3 modules contextbegeleiding gericht op autonoom wonen jongens/meisjes vanaf 17 jaar
  • 1 ondersteunende module jongens/meisjes 6- 18 jaar
  • module kortdurend crisisverblijf

+ bijkomende erkenning voor 4 meisjes (begeleiding uitstroom gemeenschapsinstelling)

Een 1-biserkenning houdt in dat de organisatie tot opname verplicht is indien ze niet volzet is én als er een diagnose gebeurd is in een oriëntatiecentrum waaruit blijkt dat plaatsing wenselijk is. 
Daarnaast zijn we erkend als CANO-voorziening (zie: "wat is een cano-voorziening").