Werken in Bethanie

Elke kandidaat medewerker, stagiair of vrijwilliger moet een recent uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen waaruit goed zedelijk gedrag blijkt. 
Heel concreet gaat het om model 2b om met minderjarigen te werken.
Vergeet niet dat een aanvraag 14 dagen kan duren.
De absolute minimumleeftijd voor medewerkers en vrijwilligers is 21 jaar (zijn of worden in het jaar van aanwerving).