Werken in Bethanie

Momenteel zijn wij op zoek naar een contextbegeleid(st)er, 30u/week.
Je vindt alle info op de website van de VDAB: 
Contextbegeleider

Momenteel zijn wij op zoek naar een (delictgerichte) contextbegeleid(st)er, 30u/week.
Je vindt alle info op de website van de VDAB: 
Delictgerichte contextbegeleider


Elke kandidaat-medewerker, stagiair of vrijwilliger moet een recent uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen waaruit goed zedelijk gedrag blijkt. Heel concreet gaat het om model 2b om met minderjarigen te werken.
Vergeet niet dat een aanvraag 14 dagen kan duren.

De absolute minimumleeftijd voor medewerkers en vrijwilligers is 21 jaar (zijn of worden in het jaar van aanwerving).