Wat is een CANO-voorziening?

CANO Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen organisaties actief in de hulp en ondersteuning van jongeren en hun omgeving.  CANO staat voor Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning.  Een naam die voor zich spreekt: het zit CANO-organisaties in de genen om gedreven met netwerken en omgevingen bezig te zijn.

CANO hanteert een fundamentele visie op jeugdhulp. Begeleiding aan jongeren gebeurt steeds in een dynamiek waarbij de jongere, zijn leefomgeving én de samenleving centraal staan.  CANO pleit voor een herdefiniëring van de residentiële hulpverlening, met als uitgangspunt dat ook bij erg moeilijke gezinscontexten de hulpverlening bij voorkeur vorm krijgt in de dagelijkse leefomgeving van jongeren; indien tijdelijk niet mogelijk, dan zeker mee vanuit die leefomgeving. Contextbegeleiding geldt als rode draad. Afhankelijk van de vraag worden individuele begeleiding, verblijf (als opvang of tijdelijk ondersteunend) en ondersteunende begeleiding ingezet.  Methodieken worden aangewend in functie van de doelstellingen van de begeleiding.
 
CANO-initiatieven zijn sterk afgestemd op maatschappelijke evoluties en evoluerende noden van jongeren en contexten. Daardoor en daarom zijn ze verankerd in de samenleving en voortdurend in evolutie. CANO beschouwt het als één van haar opdrachten om zich in de samenleving te begeven en deze mee vorm te geven, met het oog op het voorkomen van uitsluiting uit maatschappelijke structuren. De missie van CANO luidt:

 
GEDREVEN in VERBINDING,

KRACHTIG in ENGAGEMENT,

GEDURFD ONDERNEMEN

voor een ZORGZAAM SAMENLEVEN.


CANO-organisaties kiezen ervoor om hun organisatie structureel uit te bouwen zodat een integrale en intensieve werking maximaal wordt gerealiseerd.

Anno 2022 bestaat het samenwerkingsverband CANO Vlaanderen uit 13 organisaties:
vzw Apart
Begeleidingscentrum Bethanie vzw
Begeleidingscentrum Stappen vzw
Begeleidingstehuis Pieter Simenon
Binnenstad vzw
Cirkant CANO
De Wissel vzw
Huize Sint-Vincentius
Jeugdzorg Emmaüs vzw
Oranjehuis vzw
Psychiatrisch Centrum Sleidinge
Sporen vzw
Wingerdbloei begeleidingscentrum

In dialoog met de CANO-voorzieningen en het Agentschap Opgroeien (het vroegere Jongerenwelzijn) werd een CANO-protocol gecreëerd dat voor nieuwe initiatiefnemers richtinggevend en ondersteunend is.  Dit protocol kreeg in 2011 een kwaliteitslabel toegekend door de Vlaamse minister van Welzijn.  In mei 2021 presenteerden we een vernieuwde versie van het protocol. 

Website: www.canovlaanderen.be