Hoe komt een jongere bij ons terecht?

Wij beslissen zelf niet wie wel of niet bij ons terechtkomt. Er kan niemand zomaar komen aanbellen met de vraag bij ons opgenomen te worden. We verwachten uiteraard wel medewerking, zowel van de jongeren als van de ouders, die bij ons terecht komen.  
Ofwel gebeurt de begeleiding op vrijwillige basis. Dit betekent dat zowel de jongeren als de ouders akkoord moeten zijn met de begeleiding.

Soms wordt de begeleiding opgelegd door de jeugdrechtbank.  Zowel ouders als kinderen moeten zich dan neerleggen bij de beslissing van de rechtbank. De jongere krijgt wel automatisch een (pro deo) advocaat toegewezen.

Vooraleer het tot een begeleiding komt in Bethanie zijn er nog drie belangrijke stappen:

1. De aanmelding: ouders of jongeren signaleren het probleem bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) of een andere hulpverlener. Soms kunnen jongeren ook gesignaleerd worden door anderen die zich zorgen maken over de opvoedingssituatie. Ook de Jeugdrechtbank kan hier eventueel rechtstreeks ingrijpen op vraag van de procureur (die bijvoorbeeld ingelicht werd door de politie).

2. De indicatiestelling: dit betekent dat er nagegaan wordt om welk soort problemen het gaat en welk soort organisatie het best kan helpen.

3. De toewijzing: de jongere wordt op de wachtlijst geplaatst bij maximaal twee organisaties.

Als Bethanie één van die twee organisaties is, bestaat de kans dat je bij ons terecht komt.