Privacyverklaring Begeleidingscentrum Bethanie vzw

Op 25 mei 2018 is de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) van start gegaan. De Europese wetgeving geldt voor elke organisatie die bezig is met of verantwoordelijk is voor verwerking van persoonsgegevens. We zien het dan ook als onze plicht en verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en  waarom de we deze gegevens verzamelen.

 
Bedrijfsgegevens
Maatschappelijke naam:
Begeleidingscentrum Bethanie
Zandstraat 26
8500 Kortrijk
056/22 00 90
Rechtsvorm: vzw
Ondernemingsnummer: 0408.710.587
RSZ-activiteiten: Integrale Jeugdhulp met huisvesting
Aantal vestigingseenheden: 1
 

Gebruik van de website
Het openen van de website www.bethaniekortrijk.be vereist geen login, noch paswoord.
Elke bezoeker aan de website heeft de mogelijk om de gegevens te raadplegen.  
 

Verzamelen van gegevens
Bij het versturen van een e-mail via de website (contactmailadres) wordt het e-mailadres van de verzender bewaard.
Voor het gebruik van de module “Whatsup” moet een e-mailadres en paswoord worden ingegeven. Dit dient vooraf te worden aangemaakt en geregistreerd bij de administrator van de website. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de organisatie.
Van zodra het e-mailadres en paswoord beschikbaar is wordt dit gekoppeld aan de website.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn, nl. het gebruik van de toepassing. Indien een organisatie zich wenst uit te schrijven voor de module “Whatsup” moet zij hiervoor contact opnemen met Begeleidingscentrum Bethanie.

 
Gebruik van cookies
De website www.bethaniekortrijk.be maakt geen gebruik van cookies.
 

Google Analytics
Begeleidingscentrum Bethanie maakt geen gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de gebruiker de website gebruikt. De verkregen informatie van het IP-adres en het tijdstip waarop de website werden bezocht wordt niet opgeslagen.
 

Communicatie
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de contactgegevens vermeld op de website voor het versturen van een e-mail zal deze mail worden bewaard voor vertrouwelijk gebruik en enkel de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn. Vragen die via de website naar de organisatie worden verstuurd zullen vertrouwelijk worden opgevolgd en zo snel mogelijk worden beantwoord. 
 

Derden
De informatie verkregen via de website wordt niet met derden gedeeld. In bepaalde gevallen kan de informatie intern worden verspreid. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 


Vragen – feedback - klachten
We controleren regelmatig of we aan het privacybeleid voldoen. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op info@bethaniekortrijk.be.
 

Deze pagina werd laatst aangepast op 23/01/2024