Bijkomende erkenning

Bethanie heeft een bijkomende erkenning om meisjes te begeleiden na hun verblijf in de gesloten gemeenschapsinstelling voor meisjes De Zande te Beernen. 

Het gaat om meisjes voor wie een terugkeer naar huis niet evident is en voor wie een verblijf in een doorsnee begeleidingshuis niet vanzelfsprekend is. 

We gaan samen op zoek naar nieuwe perspectieven. Eigen aan deze begeleidingsvorm is dat voor jongeren bij wie het begeleidingstraject fout loopt en er ook geen herstel komt vanuit de jongere, een directe terugkeer naar de gesloten gemeenschapsinstelling tot de mogelijkheden behoort. Mits goede afspraken is een nieuwe terugkeer naar Bethanie niet uitgesloten.