Begeleiding in autonoom wonen

Vanaf 17 jaar bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding zelfstandig te wonen. De jongere zoekt zelf een studio op de woningmarkt.

Zelfstandig wonen is geen eenvoudige opdracht.
Vooreerst moet de jongere over een inkomen beschikken.  Indien hij/zij dit (nog) niet heeft is er een vervangingsinkomen ter hoogte van het leefloon. Daar word je niet gelukkig van, dus wordt er beter zo snel mogelijk werk gezocht. 

De jongere staat zelf in voor alle kosten die samenhangen met het zelfstandig wonen (school, medische kosten,  voeding, huur, verwarming, verzekeringen, vervoer, vrije tijd, kledij, sigaretten, …) en moet zelf zijn/haar eigen leven organiseren. 

Overdag moet er wel een programma zijn: school of werk. Het grote voordeel voor de jongere is dat hij/zij niet meer de controle en de bijsturing kent die in een gezin of in een tehuis gebeuren en alles wat er gedaan wordt alleen kan beslissen. Het grote nadeel is dat er heel wat verantwoordelijkheden op de jongere afkomen en dat deze door de jongere als een lastig neveneffect ervaren worden waar men niet mee wil geconfronteerd worden. 

Autonoom wonen zonder brokken te maken vergt zelfdiscipline. We voorzien begeleiding om vaardigheden te ontwikkelen die samenhangen met het zelfstandig wonen.