Dagbegeleiding De Horizon

Dagbegeleiding De Horizon is steeds in combinatie met contextbegeleiding.

De Horizon richt zich tot 10 jongens en meisjes (vanaf 12 jaar).
Bij dagbegeleiding blijven de jongeren thuis wonen en komen ze op weekdagen na schooltijd en in de vakanties naar het dagcentrum.

Accenten binnen het dagcentrum:
  • intensieve studiebegeleiding
  • aandacht voor versterken van vaardigheden (competentietraining)
  • zelfstandig invullen van vrije tijd

Tijdens schoolvakanties is er daarnaast ook een ontspannend aanbod. 

Dagbegeleiding laat toe dat jongeren - terwijl ze thuis blijven wonen - toch intensief gevolgd worden. De aanwezigheid van de jongere in het dagcentrum betekent voor de ouders een tijdelijke maar concrete ondersteuning van het gezinsfunctioneren. De aanwezigheid van de jongere in het dagcentrum kan variëren van vijf dagen naar enkele dagen per week, afhankelijk van het begeleidingsproces.