Delictgerichte contextbegeleiding

Wanneer jongeren een jeugddelict plegen worden door de jeugdrechtbank maatregelen genomen als straf en/of als herstel naar de maatschappij. Eén van de mogelijke maatregelen is delictgerichte contextbegeleiding. 

Vertrekkende vanuit het delict wordt er op zoek gegaan naar hoe recidive kan vermeden worden. De context van de jongere wordt sterk betrokken in deze begeleidingsvormen.