De Treffer: overleggroep ouders - hulpverleners

De Treffer is een ontmoetingsgroep tussen ouders van jongeren in de jeugdhulp en hulpverleners. De ontmoeting is er op basis van gelijkwaardigheid. De thema's worden bepaald door alle deelnemers. Sprekers worden uitgenodigd.

Het is geen zelfhulpgroep, maar een bijeenkomst die de individuele situaties overstijgt.

De ontmoetingsgroep wordt ondersteund door vzw Bethanie, vzw Oranjehuis te Heule en vzw Jongeren- en Gezinsbegeleiding te Kortrijk maar heeft een autonome en eigen dynamiek.