Binnenstebuiten

Binnenstebuiten is de naam van het activiteitenprogramma waarmee we de begeleiding van de jongeren die aan ons centrum zijn toevertrouwd willen ondersteunen. 

Activiteiten van Binnenstebuiten gaan steeds buitenshuis door en zijn aanvullend op wat we dagelijks doen. Het zijn niet zomaar ontspanningsactiviteiten maar ze hebben een groter doel. Ze gaan ook veelal door met heel weinig jongeren, soms één jongere met één begeleider. Meestal worden ze op maat voorbereid.

De activiteiten van Binnenstebuiten kunnen op het fysieke gericht zijn (de buitenkant) en/of op de emotionele beleving (de binnenkant). Het kan zowel gaan om algemene activiteiten (voor iedereen) als individueel (aangepast aan de persoonlijke situatie). Fysieke activiteiten zijn grensverleggend, dagen uit en creëren positieve doe-ervaringen. 
Belevingsactiviteiten leren jongeren omgaan met zichzelf en laten emotionele kwetsbaarheid toe. 

We richten ons naar:
  • jongeren die geen school of werk hebben
  • jongeren die een moeilijke periode meemaken in hun begeleidingsproces  
  • jongeren die worstelen met een toekomstperspectief