Stafmedewerkers

De dagelijkse leiding van de vzw wordt waargenomen door de stafmedewerkers.

Directie: 

           Rudy Van Eeckhout   directie@bethaniekortrijk.be
 
Pedagogische coördinatoren:

           Griet Pype          griet.pype@bethaniekortrijk.be
           Sabien De Mol    sabien.de.mol@bethaniekortrijk.be

Administratief verantwoordelijke: 

           Gunter Spitaels   gunter.spitaels@bethaniekortrijk.be