Klachtenprocedure

Wat als ik ontevreden ben over iets?
Wat als ik met iets blijf zitten?
Wat als ik als jongere, als ouder,… een probleem ervaar binnen de begeleiding?

 
We raden je aan om hierover in gesprek te gaan met je begeleiders. Zij staan klaar om naar jullie te luisteren. Ze zullen je bijkomende informatie geven of uitleg geven waarom een bepaalde afspraak gemaakt werd. Vaak is deze bijkomende uitleg erg verhelderend.
 
Als dit voor jou onvoldoende is en je wil dat hiermee nog iets gedaan wordt, kan je een mondelinge klacht formuleren. Je begeleider zal dan samen met het team en de coördinator verder aan de slag gaan met je klacht en zoeken naar een gepast antwoord op je klacht.
 
Indien je hierna nog steeds niet akkoord bent, zal je doorverwezen worden naar de klachtencoördinator. Dit is meestal de coördinator van een andere afdeling binnen onze organisatie. Je bezorgt je klacht schriftelijk aan de directie. Dit kan per brief of mail (directie@bethaniekortrijk.be). De directie bezorgt de klacht aan één van de coördinatoren die je dan binnen de 14 dagen zal contacteren en uitnodigen voor een gesprek. Daar wordt je verhaal beluisterd en wordt er samen gezocht wat jij nodig hebt om terug verder te kunnen.
De klachtencoördinator gaat voor jou aan de slag. Ze bespreekt de klacht met de betrokkenen en de directeur en bespreekt mogelijke voorstellen.
Je zal nadien steeds uitgenodigd worden voor een vervolggesprek. We hopen samen de klacht te kunnen afhandelen.
 
Als je met je klacht blijft zitten, kan je ook terecht bij het Opgroeipunt. Je kan hier telefonisch terecht op nr. 078/17.00.00 of via het contactformulier op hun website, https://www.opgroeien.be/opgroeipunt.
Hier kan je terecht voor het delen van vragen, verhalen en meldingen over de diensten van Opgroeien zelf en over de organisaties die door Opgroeien worden gesubsidieerd en erkend zoals onze organisatie.