Bestuursorgaan

Net als alle vzw's wordt ook de vzw Begeleidingscentrum Bethanie geleid door een Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan is als volgt samengesteld : 

Mevr. Kathérine Vandromme - D'Hulst - voorzitter
Mevr. Hélène Bamelis - Huyghebaert - secretaris
Mevr. Ann Delfosse - Van Cauwenbergh - penningmeester
Mevr. Annemie de Béthune - Drieskens
Mevr. Ann Bataillie
Dhr. Jozef Lembrechts
Dhr. Hendrik De Waele