Raad van Bestuur

Net als alle  vzw's wordt ook de vzw Begeleidingscentrum Bethanie geleid door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen.

De Raad van Bestuur  is als volgt samengesteld : 

Kathérine Vandromme - D'Hulst - voorzitter
Goedele Van Dorpe - De Coninck  - secretaris
Ann Delfosse - Van Cauwenbergh - penningmeester
Rita Hocke - Boedts
Annemie de Béthune - Drieskens
Katrien Lannoy - Mattelaer
Hélène Bamelis - Huyghebaert

De Raad van Bestuur kan schriftelijk gecontacteerd worden op het adres van de maatschappelijke zetel :  Zandstraat 26, 8500 Kortrijk of via de directie.