Raad van Bestuur

Net als alle vzw's wordt ook de vzw Begeleidingscentrum Bethanie geleid door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld : 

Mevr. Kathérine Vandromme - D'Hulst - voorzitter
Mevr. Hélène Bamelis - Huyghebaert - secretaris
Mevr. Ann Delfosse - Van Cauwenbergh - penningmeester
Mevr. Rita Hocke - Boedts
Mevr. Annemie de Béthune - Drieskens
Mevr. Katrien Lannoy - Mattelaer
Mevr. Ann Bataillie
Dhr. Jozef Lembrechts
Dhr. Hendrik De Waele

De Raad van Bestuur kan schriftelijk gecontacteerd worden op het adres van de maatschappelijke zetel:
Zandstraat 26, 8500 Kortrijk of via de directie.