De bijzondere jeugdbijstand

De bijzondere jeugdbijstand is één van de zes Vlaamse sectoren binnen de integrale jeugdhulp die hulp bieden aan minderjarigen.
www.jeugdhulp.be 

De andere vijf sectoren zijn: de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de diensten Geestelijke Gezondheidszorg, Kind en Gezin en het Algemeen Welzijnswerk.

De bijzondere jeugdbijstand wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid staat in voor de doorverwijzing vanuit de vrijwillige hulpverlening. De verplichte maatregelen worden opgelegd door de jeugdrechtbank (federaal). De Vlaamse overheid organiseert tevens de sociale diensten die de verwijzer moeten bijstaan (zowel vanuit het vrijwillig als vanuit het gerechtelijk kader) en de gesloten gemeenschapsinstellingen in Beernem, Ruiselede, Mol en Everberg.

Hulpverlening wordt ingezet op vrijwillige basis of omdat dit als maatschappelijk noodzakelijk wordt ervaren. De maatschappelijke noodzaak wordt beslist door een gemandateerde voorziening (een ondersteuningscentrum jeugdzorg of een vertrouwenscentrum kindermishandeling) of door de jeugdrechtbank. De hulpverlening zelf wordt meestal uitgevoerd door private organisaties die hiervoor erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.
Bethanie is één van die organisaties.