STREEKFONDS - PROJECT "EEN HART VOOR WEST-VLAANDEREN"


Jaarlijks lanceert Het Streekfonds een projectoproep voor “Een hart voor West-Vlaanderen” ter ondersteuning van initiatieven in West-Vlaanderen.
Bethanie diende in december 2017 een project in onder de naam “Als graffiti kon spreken”, een graffiti-traject voor jongeren.

Om dit project te verwezenlijken kregen we van het Streekfonds een projectsubsidie van 1.500 Euro

Namens de medewerkers en jongeren van Bethanie willen we hierbij onze dank en appreciatie aan alle sponsors uitspreken. 
Een hart voor West-Vlaanderen