Op vrijdag 25 mei vierde begeleidingscentrum Bethanie zijn 90e verjaardag. 
De feestelijkheden vonden plaats in JC Tranzit te Kortrijk.  

Het werd een inspirerende en verbindende namiddag met op het programma kinderrechtencommissaris Dhr. Bruno Vanobbergen, die ons meenam in zijn visie op gesloten verblijfsmodules in de private jeugdhulp, en Dhr. Bram Antheunis die ons toesprak vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn. 

Mevr. Katherine Vandromme, voorzitter van de Raad Van Bestuur, nam het openingswoord en de verwelkoming van de genodigden op zich. 
Dhr. Rudy Van Eeckhout, directeur van het Begeleidingscentrum, sloot het officiële programma af met een uiteenzetting rond de uitdagingen voor de organisatie. 
 

 
Dhr. Bruno Vanobbergen


Dhr. Bram Antheunis


Dhr. Rudy Van Eeckhout


Mevr. Katherine Vandromme